Fastelavnsfest

Så afholder Nyråd Idrætsforening og Vintersbølle gymnastikforening igen i år fastelavnsfest for børn og unge. Kom og få en hyggelig eftermiddag og se på glade og festudklædte børn der hygger sig og slår “katten af tønden”. Med venlig hilsen Nyråd Idrætsforening og Vintersbølle gymnastikforening.

Bolden lukker og slukker

Som det fremgår af formandens beretning på Vennernes generalforsamling, har bestyrelsen i støtteforeningen besluttet, at Nyråd IF’s klubblad “Bolden” lukker og slukker, når Bolden nr 4 – 2017 udkommer. Vi er naturligvis kede af, at vi er nødt til at stoppe udgivelsen af klubbladet, som så dagens lys helt tilbage i 1971. Bladet har udkommet […]

Julekomsammen i NIF og “Vennerne”

Bestyrelsesmedlemmerne og deres ægtefæller/partnere i Nyråd Idrætsforening og “Vennerne”, afholdte det traditionelle julemøde den 14. december, hvor der blev serveret gløgg og æbleskiver. Der blev hygget og snakket og uddelt en lille vingave til de medlemmer som har gjort en stor indsats gennem året 2017. God jul og på gensyn i 2018!  

Generalforsamling og 90 års fødselsdag

Nyråd Idrætsforening afholder generalforsamling mandag den 27. november kl. 18.30 i kantinen  i Vintersbøllehallen. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 7 dage før. På Nyråd IF generalforsamling skal der behandles en anmodning fra en nystartet Triathlon klub om optagelse i Nyråd IF.  Da foreningen samme dag fylder 90 år, vil “Vennerne” […]

Nyråd Sportsnat

Billeder i forbindelse med Nyråd Sportsnat event den 18/8- 2017. Billederne er taget af petanque klubbens medlemmer incl. partner i kantinen, hvor klubben var vært. Flot besøg ca. 57 deltog. Grethe og Gurli havde lavet salaterne og kødet kom fra slagter Claus i Stensved. Flot traktement og snakken gik lystigt. H.C. (i den rødternede) skjorte […]

Invitation til Nyråd Sportsnat

Kære erhvervsdrivende, foreninger og sponsorer. Igen i år samler vi alle kræfter for at vise Nyråd fra dens bedste side og at der sker en masse – og det gør der! Både erhvervsmæssigt og foreningsmæssigt er Nyråd rigtig spændende og energisk. Derfor gentager vi succesen og inviterer jer til – kvit og frit – at […]

Nordeafonden

Nyråd IF ansøgte Nordea Fonden om støtte til etablering af vores nye fodboldstadion. Den 27 juli 2016 modtog vi svar fra Fonden om, at vi ville modtage kr. 10.000,- til projektet. Beløbet er øremærket til opsætning af bander, flytning af skilte og nye fodboldmål med Nyråd IF`s farver. Vi takker mange gange for gaven, så […]

45 år i den gode sags tjeneste

Karl Frederik Jensen har viet sit liv til Nyråd Idrætsforening. Til næste år kan Karl Frederik Jensen fejre sit 40 års jubilæum som formand for badmintonafdelingen i Nyråd IF. Men faktisk har han været medlem af Nyråd IF, og besiddet diverse andre bestyrelser i foreninger igennem næsten 45 år. Helt fortjent blev Karl Frederik derfor […]

Sponsorfest

Kære Sponsorer Vi i bestyrelsen vil gerne takke alle sponsorer og medlemmer i foreningen for en rigtig hyggelig sponserfest den 5. marts 2016. Det er bestemt ikke sidste gang vi vil afholde sådan et arrangement. Måske hvert andet eller hvert tredie år. Aftenen startede med en velkomstdrink med snaks, hvorefter vi satte os til bordet. […]

Bordtennis i Kina

Vi havde i november måned 2009, en delegation til Benxi i Kina, med det formål at skabe kontakter og udveksling af dels spillere og trænere. Benxi – der er Vordingborg kommunes samarbejdspartner i Kina – har ydet os en formidabel hjælp, ligesom vi har oplevet en modtagelse der var langt ud over det forventelige. Der […]