Halplan

Klik på de enkelte aktiviteter i Kalenderen herunder for flere oplysninger om aktiviteten. Brug de 2 piletaster for at bladre frem og tilbage for henholdsvis en uge af gangen og en måned af gangen. Klik på Agenda for at få vist aktiviterne i listeform.

Ændringer, rettelser eller forespørgsler til halplanen sker ved henvendelse til:

Karl F. Jensen
Tlf. 60 49 88 17
Email: KarlF@nyraad.net