Generalforsamling og 90 års fødselsdag

Nyråd Idrætsforening afholder generalforsamling mandag den 27. november kl. 18.30 i kantinen  i Vintersbøllehallen.
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 7 dage før.
På Nyråd IF generalforsamling skal der behandles en anmodning fra en nystartet Triathlon klub om optagelse i Nyråd IF.
 Da foreningen samme dag fylder 90 år, vil “Vennerne” byde på kaffe og lagkage.
 Tilmelding skal, af hensyn til spisning, ske til formanden Troels Engel på  tbe@familienengel.dk  senest 22. november 1017.
Bestyrelserne.