45 år i den gode sags tjeneste

Karl Frederik Jensen har viet sit liv til Nyråd Idrætsforening.

Til næste år kan Karl Frederik Jensen fejre sit 40 års jubilæum som formand for badmintonafdelingen i Nyråd IF. Men faktisk har han været medlem af Nyråd IF, og besiddet diverse andre bestyrelser i foreninger igennem næsten 45 år. Helt fortjent blev Karl Frederik derfor kort tid siden hædret som ”Årets Idrætsleder i Vordingborg Kommune.”

Karl Frederik (KF) er født i Moseby ved Stubbekøbing i 1947. Han flyttede efterfølgende med sin familie til Brarup og da KF var 13/14 år blev hans far pedel på en skole i Øster Kippinge, hvor den unge hr. Jensen naturligvis skulle spille fodbold og badminton i den lokale idrætsforening.

Efter et par år indgik KF i bestyrelsesarbejdet og var blandt andet med til at sammenlægge småklubber i området til Nordfalster Boldklub. KF kom i elektrikerlære og efter endt læretid kaldte forsvaret på den unge Jensen, som måtte sige farvel til Falster for at aftjene sin værnepligt i Høvelte. Efter at have tilbragt et år i Høvelte gik turen til Vordingborg Kaserne. Årstallet er 1970/71.

KF var stadig medlem af Nordfalster Boldklub, hvor man dog krævede, at der blev trænet 2 x ugentlig, hvis man ville førsteholdsfodbold. Det kunne ikke rigtig forenes med KF´s soldaterliv, så KF trillede ned i Vordingborg Idrætsforening, hvor han deltog et par gange i deres træning. Men det kom ikke til at fungere for KF.

Første møde med Nyråd IF

-En dag ude på Vordingborg Kaserne dristede jeg mig ned i kasernes gymnastiksal, for at se, hvad der skete der. Der var håndboldtræning, og jeg havde kun lige stukket hovedet indenfor, før en af spillerne henvendte sig til mig, og spurgte, hvorfor jeg ikke var omklædt. De stod lige og manglede en mand.

– Jeg klædte om, og var med til træningen, og efter den var slut fik jeg en god og lang snak med en af spillerne (Ingolf Christiansen) som opfordrede mig til at kigge ud i Nyråd IF,. hvor der jo også var fodbold på programmet. Jeg mødte efterfølgende op i Nyråd, og efter et par andenholdskampe, kom jeg på førsteholdet, fortæller KF, som så har været i foreningen lige siden. Bortset fra en halv sæson, hvor jeg havde arbejde i Solrød, har jegf været i Nyråd IF. Her kunne jeg mærke, at jeg fra dag ét var faldet fantastisk godt til.

Unikt kammeratskab

-Der blev nemlig taget rigtig godt imod mig i Nyråd IF, og jeg kunne mærke, at der var et unikt kammeratskab. Det har altid tiltalt mig mere end at få opfyldt mine ambitioner om at spille i højere rækker, fortæller KF, som også i denne periode begyndte at spille badminton i Stensved Skoles gymnastiksal, da Vintersbølle Hallen ikke var bygget på dette tidspunkt, og gymnastiksalen på VintersbølleSkole var for lille.

I 1972/73 blev KF fodboldtræner i ungdomsafdelingen, og det var også på dette tidspunkt, at KF mødte sin kommende kone, Susanne, der spillede håndbold i Nyråd IF.

Formand

I 1977 blev KF formand for badmintonafdelingen, og bortset fra en kort afbrydelse, har KF siddet ”tungt” på denne post lige siden. Men KF har også gennem de mange år også bestridt poster som formand for senior- og veteranfodbold, ligesom han også i starten af 70´erne var en af initiativtagerne til klubbladet ”Bolden,” som jo stadig lever i bedste velgående. De seneste år har KF siddet i bestyrelsen i støtteforeningen ”Vennerne,” og for nylig sagde han ja til at være formand for petanque-afdelingen.

Og skal vi da også lige nævne, at KF i mange år har været med, når der skal fordeles timer i hallen, og at han i flere år var med til at tilrettelægge ”Nyråd Sportsnat.”

Udover disse gøremål har KF siddet i DGI´s PR-udvalg samt i DGI´s landsudvalg.

Vi andre bliver jo helt forpustet, når alle disse poster remses op, men KF siger selv:

”Jeg er jo en stille og rolig mand, der bare er der.”

Samarbejde

Igennem alle de mange år, har der altid været et fokusområde for KF, som han har tillagt stor betydning: samarbejde.

-Samarbejde er en nødvendighed, for at få tingene til at fungere. Både internt i klubben, men også eksternt. F.eks. da vi i badminton startede samarbejde op med badmintonafdelingerne i Kastrup og Vordingborg og senest samarbejdet med Øster Kippinge, fortæller KF.

Hjemmefronten

Når man som KF er en ildsjæl og har lagt i tusindvis af frivillige timer i Nyråd IF, må det have krævet et stærkt og fleksibelt bagland.

-Jo, jeg har da et par gange været nødt til at løfte pegefingeren lidt, og sagt til Karl Frederik, at nu skal han tage den lidt med ro. Det har hjulpet et par uger, og så har han været videre i samme høje tempo, siger KF´s kone Susanne, som har ”været med hele vejen.”

Stop?

Det uundgåelige spørgsmål til KF er: hvornår stopper du?

-Når jeg nu er blevet hædret med ”Årets Idrætslederpris,” føler jeg mig næsten tvunget til at fortsætte et par år endnu, siger KF med et smil, og uddyber:

-Så længe der er opbakning til det jeg laver og står for, fortsætter jeg. Jeg vil ikke være en klods om benet for nogen. Så stopper jeg, hvis jeg mærker det, eller der ikke er opbakning omkring mig, siger KF, der naturligvis for en del år siden blev udnævnt til æresmedlem i Nyråd IF.

Men det er ikke kun KF´s bestyrelsesarbejde, at Nyråd IF nyder godt af. KF er stadig aktiv badmintonspiller, og er fast mand på mandagsholdet 50+

-Og vi blev da nummer to i denne sæson, lyder det stolt fra KF, som også triller omkring Vordingborg Hallen onsdag formiddag for at slå til fjerboldene. Denne mulighed har KF haft de seneste 7/8, efter at han stoppede på arbejdsmarkedet.

Ildsjæl

Med sin indsats gennem mere end 45 år må KF betegnes som en ildsjæl, som er en person, der ”udviser brændende entusiasme eller stor begejstring. En idealist, en igangsætter, en inspirator.”

Alt passer på Karl Frederik Jensen!

Karl Frederik Jensen modtog prisen som Årets Idrætsleder i forbindelse med Vordingborg Kommunes hædersfest i april måned, og efterfølgende er Karl Frederik blevet hædret ved en intern reception i Nyråd Idrætsforening.