Badminton – Kontingent

Kontingenter gældende for denne sæson:

  • Ungdom kr. 350,-
  • Senior kr. 1600,-
  • Veteran kr. 1200,-
  • Veteran turnering kr. 1400,-
  • Motion (tirsdagsmotionisterne) kr. 600,-

Badminton Ungdom Kontingent

Opkrævning udsendes oktober-november. Det er for hele sæsonen.

I ungdomsafdelingen har vi en prøvetid den første måned. Herefter afleveres indmeldelsen, som er bindende for en sæson, til træneren.

Badmintonafdelingen er baseret på frivillige kræfter og hjælpende hænder og med en filosofi om, at er vi mange nok bliver det overkommeligt for alle. Vi betragter os ikke som et supermarked, hvor man kan vælge en vare, men derimod som en forening med fælles interesse (badminton) og hvor alle bidrager med stort eller småt til den fælles interesse.

For at holde kontingentet på et forholdsvist lavt niveau og for at kunne give tilskud til diverse stævner, arrangementer m.v., har badmintonafdelingen valgt at deltage i forskellige indtægtsgivende aktiviteter. Det være sig deltagelse ved Vilde Vulkaner, loppemarked, afslutningsfest eller lign.

Selvfølgelig har vi alle mindre tid til rådighed, men badmintonafdelingen vil være taknemlig for din hjælp. Så om du er spiller eller forældre kan du forvente, at vi beder om din hjælp. Alternativt vil det betyde højere kontingent for at få dækket udgifterne og at medlemmerne selv afholdt hele udgiften til stævnedeltagelse og boldforbrug.

– så måske er der en (lille) opgave i løbet af sæsonen, hvor du kan bidrage med en hjælpende hånd.

På forhånd tak !