Ungdomsstævner

Der findes mange stævner – lige fra begynderstævner til udtagelsesstævner.
Til både stævner og holdturnering bliver spillerne inddelt efter alder og niveau.
Det skulle gerne sikre nogenlunde jævnbyrdige kampe.
Oftest spilles i puljer, hvilket også betyder flere kampe – selvom man skulle tabe en kamp eller to.
Tag en snak med din træner om hvilke stævner der passer til dig.
Tilmelding til stævner sker også gennem din træner.
Stævneprogrammer sendes via mail til spillerne eller udleveres til træning.
Ofte vil et stævneprogram også kunne ses på arrangørens hjemmeside.

Det er forældrene til en spiller, der selv sørger for transport til diverse stævner.
Trænerne kan ikke forventes at være tilstede ved stævnet.

Vær opmærksom på boldforbrug ved stævnerne.
Den første bold er som regel gratis, bolde udover deles af spillerne. Alle bolde kan også være incl. tilmeldingsgebyret.

ALDERSINDDELING – til stævner og holdturnering:

• U11 må ikke den 31. december være fyldt 11 år
• U13 må ikke den 31. december være fyldt 13 år, men skal være fyldt 11 år

• U15 må ikke den 31. december være fyldt 15 år, men skal være fyldt 13 år
• U17 må ikke den 31. december være fyldt 17 år, men skal være fyldt 15 år
• U19 må ikke den 31. december være fyldt 19 år, men skal være fyldt 17 år