Bolden lukker og slukker

Som det fremgår af formandens beretning på Vennernes generalforsamling, har bestyrelsen i støtteforeningen besluttet, at Nyråd IF’s klubblad “Bolden” lukker og slukker, når Bolden nr 4 – 2017 udkommer.

Vi er naturligvis kede af, at vi er nødt til at stoppe udgivelsen af klubbladet, som så dagens lys helt tilbage i 1971. Bladet har udkommet hvert år med 4 numre, med undtagelse af to sæsoner.

Vi må erkende, at det at være frivillig i en forening kræver rigtig meget tid og overskud, og vi har fuld forståelse for, at man må prioritere sin tid og indsats i foreningen.

Tak til alle sponsorer som igennem alle årene har støttet Klubbladet.

Vi kan i stedet opfordre til at sende indlæg til Vores hjemmeside www.nyraad-if.dk