NIFs og Vennernes generalforsamling!

Vores generalforsamlinger den 27/11 – 2017 var en stor succes. Der var mødt 37 medlemmer op, hvilket er mange flere end vi tidligere har set. Det glædede bestyrelserne meget at opbakningen var så flot. Formanden for NIF Troels Engel bød velkommen og takkede for det fine fremmøde. Valg af dirigent blev vanen tro Niels Christensen […]

Land og Fritid Fest

Den årlige DLG fest (Land og Fritid) blev afholdt i Idrætshallen den 22 september 2017 med stor succes. “Vennerne” stod igen i år for at stable arrangementet på benene med hjælp fra flere frivillige fra foreningen. Alle hjalp til for at skabe de perfekte rammer for de deltagende landmænd og øvrige gæster. I år var […]