Fastelavnsfest

Så afholder Nyråd Idrætsforening og Vintersbølle gymnastikforening igen i år fastelavnsfest for børn og unge. Kom og få en hyggelig eftermiddag og se på glade og festudklædte børn der hygger sig og slår “katten af tønden”. Med venlig hilsen Nyråd Idrætsforening og Vintersbølle gymnastikforening.

Bolden lukker og slukker

Som det fremgår af formandens beretning på Vennernes generalforsamling, har bestyrelsen i støtteforeningen besluttet, at Nyråd IF’s klubblad “Bolden” lukker og slukker, når Bolden nr 4 – 2017 udkommer. Vi er naturligvis kede af, at vi er nødt til at stoppe udgivelsen af klubbladet, som så dagens lys helt tilbage i 1971. Bladet har udkommet […]

Julekomsammen i NIF og “Vennerne”

Bestyrelsesmedlemmerne og deres ægtefæller/partnere i Nyråd Idrætsforening og “Vennerne”, afholdte det traditionelle julemøde den 14. december, hvor der blev serveret gløgg og æbleskiver. Der blev hygget og snakket og uddelt en lille vingave til de medlemmer som har gjort en stor indsats gennem året 2017. God jul og på gensyn i 2018!  

NIFs og Vennernes generalforsamling!

Vores generalforsamlinger den 27/11 – 2017 var en stor succes. Der var mødt 37 medlemmer op, hvilket er mange flere end vi tidligere har set. Det glædede bestyrelserne meget at opbakningen var så flot. Formanden for NIF Troels Engel bød velkommen og takkede for det fine fremmøde. Valg af dirigent blev vanen tro Niels Christensen […]

Generalforsamling og 90 års fødselsdag

Nyråd Idrætsforening afholder generalforsamling mandag den 27. november kl. 18.30 i kantinen  i Vintersbøllehallen. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 7 dage før. På Nyråd IF generalforsamling skal der behandles en anmodning fra en nystartet Triathlon klub om optagelse i Nyråd IF.  Da foreningen samme dag fylder 90 år, vil “Vennerne” […]

Land og Fritid Fest

Den årlige DLG fest (Land og Fritid) blev afholdt i Idrætshallen den 22 september 2017 med stor succes. “Vennerne” stod igen i år for at stable arrangementet på benene med hjælp fra flere frivillige fra foreningen. Alle hjalp til for at skabe de perfekte rammer for de deltagende landmænd og øvrige gæster. I år var […]

Nyråd Sportsnat

Billeder i forbindelse med Nyråd Sportsnat event den 18/8- 2017. Billederne er taget af petanque klubbens medlemmer incl. partner i kantinen, hvor klubben var vært. Flot besøg ca. 57 deltog. Grethe og Gurli havde lavet salaterne og kødet kom fra slagter Claus i Stensved. Flot traktement og snakken gik lystigt. H.C. (i den rødternede) skjorte […]

Invitation til Nyråd Sportsnat

Kære erhvervsdrivende, foreninger og sponsorer. Igen i år samler vi alle kræfter for at vise Nyråd fra dens bedste side og at der sker en masse – og det gør der! Både erhvervsmæssigt og foreningsmæssigt er Nyråd rigtig spændende og energisk. Derfor gentager vi succesen og inviterer jer til – kvit og frit – at […]

Nordeafonden

Nyråd IF ansøgte Nordea Fonden om støtte til etablering af vores nye fodboldstadion. Den 27 juli 2016 modtog vi svar fra Fonden om, at vi ville modtage kr. 10.000,- til projektet. Beløbet er øremærket til opsætning af bander, flytning af skilte og nye fodboldmål med Nyråd IF`s farver. Vi takker mange gange for gaven, så […]

45 år i den gode sags tjeneste

Karl Frederik Jensen har viet sit liv til Nyråd Idrætsforening. Til næste år kan Karl Frederik Jensen fejre sit 40 års jubilæum som formand for badmintonafdelingen i Nyråd IF. Men faktisk har han været medlem af Nyråd IF, og besiddet diverse andre bestyrelser i foreninger igennem næsten 45 år. Helt fortjent blev Karl Frederik derfor […]