Generalforsamlinger d. 29/11 – 2018

Generalforsamling for Nyråd Idrætsforening samt for Nyråd Idrætsforenings Venner. Begge generalforsamlinger forløb rigtig godt. Efter klapsalverne var stilnet af og alle de opstillede medlemmer var valgt, var der spisning af smørrebrød fra Slagteren i Stensved, serveret med øl og vand fra NIF´s kantine. Efter at smørrebrødet var fortæret og øllet og vanderne “sunket”, blev der serveret Gunners varme kaffe fra CAFAX.

Modtager af Vennernes pris 2018: Troels Engel

Med tekst af Niels Christensen

Årets modtager af ”Vennernes Pris” fik i sin tid ”armen vredet om på ryggen” og sagde ja til en bestyrelsespost samme aften som der var generalforsamling.

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev han næstformand, da ingen andre ville. Vores daværende formand Stiig Wæver stoppede og Troels måtte overtage formandsposten. Den opgave har Troels varetaget lige siden og ingen andre har ønsket at stille op til denne post.

Troels siger aldrig nej til opgaver. Han stiller op til diverse møder, kridter baner, sætter net i målene, hjælper med træning, når der mangler trænere og meget andet. Indimellem kommer Troels til skade, når han skal lave ”dit og dat.” Så vi ser ham ofte bundet ind i gips og diverse forbindinger. Men det holder ham sjældent væk fra foreningens arbejde.

Troels er meget loyal over for Nyråd IF og kæmper for at forbedre forholdene i foreningen. Ofte kommer temperamentet lidt i kog, og vi må prøve at ”snakke med ham og køle ham lidt ned.”

Temperamentet fornægter sig heller ikke, når Troels står på sidelinjen til diverse fodboldkampe…til gengæld tolererer han ikke tilråb, når han selv dømmer.

Så Troels fortjener andekendelse for det store arbejde han lægger i Nyråd IF, og derfor har han gjort sig fortjent til at modtage ”Vennernes Pris 2018.”

Bestyrelsens beretning Vennerne 2018

Ved formand René Kristiansen

Så gik der endnu et år i Vennerne historie, og det har været et år, som på mange måder har mindet om de forrige år….og så alligevel ikke. Støtteforeningen har en lang og god historie, idet foreningen blev stiftet helt tilbage i 1979. Vi kan glæde os over, at vi igen i det forløbne år har haft mulighed for at støtte Nyråd Idrætsforening økonomisk på forskellig måde, og som det vil fremgå af regnskabet, som vores kasserer vil gennemgå om lidt, har vi stadig muligheder for at støtte endnu flere aktiviteter eller spændende arrangementer. Primært til glæde for vores ungdomsmedlemmer.

I år er det det 5. år vi afvikler vores generalforsamling sammen med Nyråd IF, og for os i Vennerne giver det rigtig god mening, at vi slår vores generalforsamlinger sammen. Det er en god tradition, som vi skal holde fast i.

I forbindelse med sidste års generalforsamling, fyldte Nyråd Idrætsforening 90 år, og Vennerne var, synes vi selv, ret rundhåndede, idet vi til hver af foreningens afdelinger, gav 15.000 kroner i anledningen af den runde fødselsdag.

For første gang i mange år var det ikke Vennerne, der stod for at planlægge og tilrettelægge skemaerne for den frivillige hjælp i forbindelse med børnefestivalen Vilde Vulkaner. I år blev denne opgave varetaget af fodbold ungdom, og det glæder os meget at høre, at alt forløb som det skulle.

I september stod ”Vennerne” for 27. år i træk som arrangør af DLG-festen i Vintersbølle Hallen. Det er en fest, som kræver mange timers forberedelse. I lighed med sidste år skulle maden igen i år serveres ved bordene, ligesom vi også skulle servicere de cirka 300 gæster med drikkevarer. Så der var mange frivillige hjælpere, der gik og løb mange skridt denne aften. Jeg vil derfor rette en stor tak til alle de frivillige hjælpere, der på hver deres måde hjalp til i forbindelse med festen. Vi er rigtig glade for at mærke jeres store opbakning, og vi er glade for at høre, når I fortæller os, at det også for jer er en hyggelig aften…selvom der også skal arbejdes.

Vi mærker under hele festen, at der er en god stemning og højt humør hos alle.

Alles hjælp er uvurderlig, men vi må nok indrømme, at det er dejligt at se, når der dukker friske kræfter op, når festen er slut, og der står oprydning på dagsordenen. For alle dem, der har været i gang i mange timer, ser godt nok noget slidte ud på det tidspunkt.

Jeg vil gerne rette en stor tak til direktør Knud Rasmussen og hans kone Charlotte for et rigtig godt samarbejde om festen. Vi er glade for, at Vennerne i så mange er blevet betroet denne store opgave det er at arrangere DLG-festen.

I oktober måned gik Knud Rasmussen på pension, så på nuværende tidspunkt ved vi ikke, om Vennerne skal stå som arrangør af en fest til næste år, eller om den nye direktør og bestyrelsen i DLG beslutter, at der ikke skal holdes fest, eller hvis der skal holdes en fest, hvilket koncept det så bliver. Så vi holder vejret, men håber, at vi også i 2019 skal stå som arrangør af en DLG-fest.

Så lige nu og her må vi i Vennerne konstatere, at vi har ikke nogen indtægtskilder, men må begynde at tære lidt på vores kapital, hvis vi skal støtte nogle aktiviteter. Heldigvis har vi en sund økonomi, og en pæn formue, men vi er i bestyrelsen hele tiden på udkig efter nye aktiviteter, som kan give os nogle indtægter.

Overordnet set er jeg en glad og tilfreds formand, der sammen med bestyrelsen kan se tilbage på endnu et godt år for støtteforeningen. Ikke mindst takket være den store opbakning vi får fra vores mange frivillige hjælpere. Tak for jeres indsats.

Afslutningsvis vil jeg rette en stor tak til Nyråd Idrætsforening for et rigtig godt samarbejde i det forløbne år.

Tak for ordet.

Referat af generalforsamlingerne.

Referat af GENERALFORSAMLING 29. november